Debat over radicalisering

Enkele weken geleden werd bekend dat een aanslag in Nederland voorkomen was. Diverse mensen uit Arnhem zijn gearresteerd omdat zij er van verdacht worden een aanslag te willen plegen op een groot evenement. De gemeenteraad van Arnhem sprak woensdag 10 oktober over dit nieuws en over radicalisering. GroenLinks complimenteerde de autoriteiten met hun ingrijpen. Ook wees fractievoorzitter Mark Coenders namens GroenLinks op het belang van inclusie en preventie, om radicalisering te voorkomen. Mark Coenders: "Juist in Arnhem zien we al jaren het belang van inclusie. Het belang van preventie. Het belang van wij, in plaats van zij."

Spreektekst van Mark Coenders: "Ruim twee weken geleden werden we opgeschrikt door het nieuws dat een Arnhems terreurnetwerk is opgerold. Dit zorgt bij velen, ook bij ons, voor een dubbel gevoel. Zorgen, dat er een aanslag geraamd werd in ons midden. Maar ook een veilig gevoel: de autoriteiten hebben deze groep in de gaten gehad, gevolgd en op het hopelijk juiste moment ingegrepen. Daarom wil ik namens GroenLinks allereerst complimenten maken aan de gemeente, de AIVD, OM en de Politie.

Landelijk wordt het debat over radicalisering gekaapt door grote woorden. Deze grote woorden zijn gericht op polarisatie, het aanwijzen van zondebokken en stoere taal. GroenLinks hoopte en verwachtte dat we daar in Arnhem verre van blijven. Helaas zagen we vanavond iets anders. Terwijl we juist in Arnhem al jaren het belang van inclusie zien. Het belang van preventie. Het belang van wij, in plaats van zij.

Want voorzitter, de Arnhemse aanpak bleek succesvol in de repressie. Maar terecht leggen we al jaren de focus op preventie. Wat GroenLinks betreft blijven we inzetten op het begrijpen en aanpakken van de wortels van het probleem. Waarom zetten jongeren deze stappen? En hoe kunnen we dat voorkomen? Het nieuwsbericht over het Arnhemse terreurnetwerk bevestigt de noodzaak om dit te doen. We moeten we ook zorgen dat radicale en gewelddadige gedachten niet doorgegeven worden aan nieuwe generaties. Daarom blijven we wat GroenLinks betreft inzetten op sociaal werk, goede voorzieningen in de wijk, bestaanszekerheid en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want voorkomen is beter dan genezen."