In december 2018 ontving de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders het bericht dat de tekorten in het zorgdomein groot zijn. Op dat moment zo’n € 11 miljoen jaarlijks en inmiddels is het tekort meer dan € 18,5 miljoen. Een deel van dit tekort komt doordat in de vorige periode is besloten niet al het geld wat Arnhem ontvangt voor de zorg ook aan de zorg te besteden. Daarnaast heeft het vorige college een extra bezuiniging op de zorg voorgesteld. En keer op keer neemt het Rijk beslissingen die nadelig zijn voor Arnhem en die de tekorten in de zorg alleen maar groter maken. Woensdag 27 maart sprak de gemeenteraad over het vervolg op deze brief. Het college gaf aan zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen: ze werken aan een integraal beeld en oplossingen en komen hiervoor voor juni naar de gemeenteraad. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “De komende maanden worden belangrijke maanden. Voor Arnhem, voor de zorg. GroenLinks staat voor toegankelijke en passende zorg. GroenLinks is geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten waarborgen dat iedereen de zorg blijft krijgen die voor hem of haar nodig is. We gaan er vanuit dat de rest van de raad en het college hier hetzelfde over denkt.”

Het college van burgemeester en wethouders gaf in de brief van december aan om in maart 2019 bij de gemeenteraad terug te komen. Enkele partijen vroegen een interpellatiedebat aan toen er eind maart nog geen vervolgbrief kwam van de gemeente. Dit debat vond 27 maart plaats. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders “Wij vonden het in december al erg ambitieus dat het college in maart oplossingen voor de tekorten naar de gemeenteraad zou sturen. Normaal krijgen we ook pas bij de perspectiefnota [in juni] meer informatie. GroenLinks begrijpt dat het college hier dus meer tijd voor nodig heeft.” Het college gaf aan zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen. Voor juni moet het college met de perspectiefnota komen (een soort voorbereiding op de begroting). Daarin komt het college met een integraal beeld van de tekorten in de zorg, andere tekorten en de oplossingen.