In Arnhem ontstond vandaag kort ophef over de mogelijkheid dat Klijnsma Arnhem op de vingers zou tikken om de vrijwillige tegenprestatie. GroenLinks Arnhem staat om juridische én inhoudelijke redenen nog steeds vierkant achter deze uitvoering van de tegenprestatie. Daarnaast wil GroenLinks Arnhem experimenteren met socialere invullingen van de bijstand. Raadslid Mark Coenders: “De regels rond de bijstand zijn gebaseerd op wantrouwen. Wij hebben vertrouwen in Arnhemmers en willen hen de ruimte geven om te bewegen naar werk.”

Een van die wantrouwende regels is de tegenprestatie. De bijstand is een recht en het verplichten van een tegenprestatie is daarom ongepast. Dat is ook de reden dat eind 2014 GroenLinks samen met andere partijen een voorstel hebben ingediend in Arnhem om de tegenprestatie vrijwillig te laten zijn. De vrijwillige tegenprestatie is in lijn met landelijke wetgeving. De Participatiewet eist dat gemeenten regels beschrijven over de tegenprestatie. Dit heeft Arnhem gedaan.

Woensdag 11 maart stond in de Gelderlander een kreet van VVD Arnhem. Klijnsma zou de gemeente Arnhem bellen over de uitvoering van de bijstand, onder andere omdat een vrijwillige tegenprestatie in strijd zou zijn met de wet. GroenLinks Arnhem bestrijd dit niet alleen om juridische redenen, maar ook inhoudelijk. Eerder probeerde de VVD al het besluit nietig te laten verklaren. De burgemeester weigerde hieraan mee te werken omdat het besluit juridisch juist is. Ook de gedeputeerde staten van Gelderland hebben geen vernietigingsvoorstel gedaan. Ondanks dat de VVD hierin een grote stem heeft.

Het systeem van de bijstand is wel aan vernieuwing toe, maar dan op een manier die mensen vertrouwen geeft. GroenLinks Arnhem komt binnenkort met een voorstel om de bijstand op een andere manier in te vullen in Arnhem. Dit zal gebaseerd zijn op het manifest van GroenLinks. Het manifest vindt u hier.