Foto: timmerman

Sociale uitvoering van de Participatiewet in Arnhem

De gemeente Arnhem en een groot deel van haar inwoners krijgt per 1 januari te maken met de Participatiewet. Raadslid Mark Coenders: “Een wet met harde bezuinigingen vanuit het Rijk, die het college zo zacht mogelijk laat landen in Arnhem.” Met verschillende punten van de wet heeft GroenLinks moeite, maar de fractie is wel blij dat Arnhem – dankzij het amendement van GroenLinks, SP en D66 – werk gaat maken van een vrijwillige tegenprestatie bij bijstand in plaats van een verplichte. Ook hanteert Arnhem voortaan de beslagvrije voet bij recidive en wordt werk gemaakt van beschutte werkplekken.

Beslagvrije voet het minimum aan inkomen

GroenLinks heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor het hanteren van de beslagvrije voet. De fractie diende begin 2013 een motie in om zorgvuldig te zijn bij het buiten werking stellen van de beslagvrije voet bij recidive. Dankzij deze motie wordt de beslagvrije voet bijna overal gehanteerd, maar nog niet bij recidive. GroenLinks vindt dat fraude bestreden moet worden, maar ziet de beslagvrije voet als het absolute minimum om van te leven. De Nationale Ombudsman gaf in een recent onderzoek ook aan dat het buitenwerkingstellen van de beslagvrije voet een probleem is. Mensen komen hierdoor nog verder in de problemen, wat extra druk legt op de maatschappij. GroenLinks diende daarom met D66 en de SP een amendement in om de beslagvrije voet ook bij recidive te hanteren. Een grote meerderheid van de raad steunde dit voorstel.

GroenLinks is tevreden dat het college werk maakt van beschutte werkplekken bij reguliere werkgevers. Om te kijken of dit het komende half jaar ook echt lukt, diende GroenLinks met de SP en PvdA een motie in om dit te blijven volgen. De wethouder nam dit advies over.

 “Het is nu zaak om aan de slag te gaan,” zegt raadslid Mark Coenders. “GroenLinks blijft zich inzetten om de positie van de kwetsbare groepen te verbeteren en volgt de ontwikkelingen die voortvloeien uit de Participatiewet op de voet.”