Museum Arnhem wordt snel verbouwd

Al jarenlang wordt in de stad gesproken over verbouw of nieuw van het Museum Arnhem. Eerder bleek de aanbesteding van het museum mislukt te zijn. In het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is daarom extra geld beschikbaar besteld voor de vernieuwing van het museum. Na onderzoek bleek alleen het verbouwen van de huidige locatie mogelijk voor de beschikbare middelen. Mede daarom stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het Museum nóg duurzamer te verbouwen op de huidige locatie. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Gezien de omstandigheden is dit het beste besluit wat we konden nemen. Het Museum Arnhem hoort bij Arnhem als stad van kunst en cultuur. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Op initiatief van onder andere GroenLinks start de wethouder met een onderzoek om de toegang van het museum vanuit de binnenstad en het station te verbeteren. Er was voor de verbouwing minder geld nodig dan de raad eerder begrootte. Het overgebleven budget gaat op voorstel van GroenLinks naar de algemene reserve. Via deze algemene pot kunnen allerlei zaken gedaan worden, zoals het dekken van een deel van het tekort op het sociaal domein.

Museum in de binnenstad

GroenLinks is altijd voorstander geweest van een museum in de binnenstad. Bijvoorbeeld door het realiseren van ArtA. Helaas is dit een aantal jaren geleden politiek onmogelijk gemaakt. In de huidige omstandigheden waren de kosten van een museum in de binnenstad vele miljoenen hoger dan verbouw op de huidige locatie. Dit bleek uit onderzoek waar onder meer GroenLinks naar had gevraagd.