Raadslid Marin Noomen: “We horen steeds meer over jongeren die in het reguliere onderwijs tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld hoogbegaafde jongeren. Sommigen van hen lopen helemaal vast en komen thuis te zitten. Gelukkig zijn er specialistische organisaties die zich inzetten om deze jongeren te helpen, zoals Studiebolwerk in Elst. Zij helpen al jaren deze jongeren, waaronder ook veel leerlingen uit Arnhem. Het is belangrijk dat zij blijven bestaan, want reguliere scholen geven aan deze jongeren niet verder te kunnen helpen.”

Studiebolwerk voldoet op dit moment niet aan alle eisen die de gemeente Arnhem stelt voor de subsidie en daardoor kan het zijn dat Studiebolwerk moet stoppen. Andere gemeentes zoals Doetinchem en Nijmegen kiezen ervoor hen nog wel subsidie te geven. GroenLinks Arnhem wil niet dat deze jongeren thuis komen te zetten en daarom stelde Marin Noomen vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij wil van hen horen of er alternatieven zijn in de omgeving van Arnhem en of er misschien toch mogelijkheden zijn om Studiebolwerk financieel te helpen. We wachten de antwoorden af en houden jullie op de hoogte!