Het amendement dat GroenLinks, samen met de PvdD en de PvdA, heeft ingediend om voor elk Arnhems kind een schoolmoestuin mogelijk te maken is aangenomen door de Arnhemse raad. Raadslid Muriel Simonis: “Wij zijn erg enthousiast over schoolmoestuinieren, omdat het zich in andere steden al heeft bewezen als een effectieve lesmethode. Er is een toenemende vraag vanuit scholen om dit mogelijk te maken en wij zijn blij dat de gemeente op deze manier investeert in de toekomst van onze jongeren en onze stad.”

Waarom een moestuin op school?

Als samenleving krijgen we de ene crisis na de andere te verwerken. Naast de nu zichtbare problemen zijn er sluipende crises die de veerkracht van onze maatschappij danig op de proef stellen. De jeugd is onze toekomst en zij hebben die veerkracht dus hard nodig om straks om te kunnen gaan met onder meer klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, sociale ongelijkheid en ongezonde voeding en levensstijlen. Schoolmoestuinieren draagt bij aan het ontwikkelen van deze veerkracht. Concrete voordelen van schoolmoestuinieren zijn bijvoorbeeld:

  • Het draagt bij aan een gezondere levensstijl op jonge leeftijd. Wat is er nou lekkerder dan groenten en fruit eten die je zelf hebt gekweekt en hebt geoogst?
  • Kinderen komen in aanraking met de natuur, voor sommige Arnhemse kinderen is dit helaas niet vanzelfsprekend.
  • Ze krijgen meer inzicht in ons voedselsysteem en de uitdagingen waar we voor staan m.b.t. klimaatverandering.
  • Kinderen kunnen leren door ervaring en in de buitenlucht. Niet iedereen leert gemakkelijk achter een tafeltje uit een boek. Het draagt ook bij aan taal- en rekenonderwijs. Wat betekent bijvoorbeeld het woord ‘ontkiemen’ en hoeveel courgetteplanten passen er op een meter? 
  • Door de inzet van vakdocenten en vrijwilligers worden scholen ontzorgd.

Hoe willen we dat bereiken?

Om dit te realiseren zal een structureel programma voor schoolmoestuinien opgezet worden, waarin kinderen bijvoorbeeld in groep vijf, zes of zeven aan deelnemen. Dat gaat niet in een keer dus daar willen we de komende jaren naar toe groeien. Door samen met natuurorganisaties en scholen een programma aan te bieden dat scholen ontzorgt en de (natuur)educatie van kinderen verrijkt. De educatie en leerdoelen bij het moestuinieren kunnen aangepast worden aan de behoeften van de school. Het voorstel dat wij hebben ingediend voorziet in 1,35 miljoen verdeeld over 3 jaar. De grootste kostenpost is bekwaam personeel zoals een coördinator en vakdocenten. Daarnaast zijn er de realisatiekosten zoals sanitair, kookgelegenheid, energie en materialen voor het werken in de moestuinen. In 2025 is er een evaluatie en kan, indien de raad instemt, dit worden voortgezet als een structureel programma. Raadslid Muriël Simonis: “Met dit plan heeft straks elk Arnhems kind een seizoen een schoolmoestuin, waarmee ze worden gesteund in hun groei, bloei en veerkracht.”