Brede steun

Raadslid Muriel Simonis: “Ik ben blij om te zien dat dit klimaatadaptatiefonds brede steun krijg in de Arnhemse gemeenteraad, van links tot rechts. Iedereen vindt dit belangrijk. Nu de kaders zijn vastgesteld kan de gemeente op volle kracht verder met de uitvoering van de plannen.”

Gevolgen klimaatverandering

Het klimaatadaptatiefonds komt naast het klimaatfonds van 15 miljoen. Waar het klimaatfonds vooral bedoeld is voor isolatie en de energietransitie, is het klimaatadaptatiefonds bedoeld voor maatregelen die Arnhem klaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij richt Arnhem zich op de vier belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering:

  • Wateroverlast, door extreme regenval;
  • Droogte, waarbij ook laag water in de rivieren een probleem kan vormen voor de waterkwaliteit;
  • Hitte, door steeds extremere hittegolven;
  • Waterveiligheid; hoogwater en stijging zeespiegelstijging

Minder verharding

De gemeente Arnhem wil de verharding in de stad met 10% verminderen. Daardoor kan er meer groen worden toegevoegd, wat zorgt voor meer koelte. Als een van de eerste steden in Nederland heeft Arnhem een Hittekaart van de stad gemaakt. Hierop is te zien waar de opwarming van de stad het ergst is. Dit is bijvoorbeeld zo in de binnenstad en bij het winkelcentrum Kronenburg. Het busstation bij Kronenburg wordt nu al vernieuwd zodat er meer planten en bomen kunnen worden toegevoegd en het hemelwater niet naar het riool gaat maar naar de beplantingsvakken.  

Steun van inwoners

Voor klimaatadaptatie is veel steun vanuit de inwoners van Arnhem. Bij diverse inspraakmogelijkheden blijkt steeds dat Arnhemmers vergroening belangrijk vinden. Daarom is er al 1 miljoen uit dit fonds vrijgemaakt voor projecten van inwoners om hun buurt te vergroenen. Daarnaast is het zo dat de meest kwetsbare wijken vaak het meest versteend zijn en de inwoners weinig mogelijkheden hebben om zelf maatregelen uit te voeren. Daarom draagt de aanpak van de gemeente ook bij aan klimaatrechtvaardigheid in de stad.  

Arnhem voorop

Simonis: “Arnhem loopt voorop met de aanpak klimaatadaptatie. We krijgen financiële ondersteuning van de Provincie en het Rijk voor isolatie en energietransitie, maar veel minder voor klimaatadaptatie. Het is dus belangrijk dat we dit zelf goed kunnen doen. Het klimaatadaptatiefonds biedt daar de middelen voor. “