De strategie klimaatadaptatie is ambitieus. En dat is nodig. De afgelopen jaren kregen we ook in Arnhem steeds meer te maken met extreem weer. Van hittegolven tot zware hoosbuien. Hier moeten we beter op voorbereid zijn. In de 'Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030' staat hoe wij de stad gaan voorbereiden op de gevolgen van toenemende weersextremen. Grootste prioriteit ligt daarbij op het verminderen van de effecten van hittegolven, wateroverlast door extreme regenbuien en droogte.

Een maatregel is het meer klimaatadaptief bouwen. Deze ambities moeten ertoe leiden dat in de stedelijke (her)ontwikkeling en nieuwbouw klimaatbestendigheid als vanzelfsprekendheid, als norm, wordt opgenomen. Evenals een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte; openbaar en privaat. Zo koppelen we bij nieuwbouw al het regenwater af. We werken aan het realiseren van een netwerk van 'schaduwroutes en koelteplekken' in de openbare ruimte. Daarnaast is er de ambitie om tot 2030 10% minder verharding te hebben in het bebouwde deel van de stad. Er is een subsidie voor bijvoorbeeld het aansluiten van een regenton, een groen dak of het vervangen van tegels voor groen. En nog veel en veel meer.

Verdere voorstellen van GroenLinks

Twee moties van GroenLinks haalde een meerderheid. Eén gaat over het klimaatadaptie-proof maken van parkeerplekken. We willen minder verharding. Bij te vernieuwen en eventuele nieuwe parkeerprojecten gaan we uit van vergroening, half verharding of waterdoorlatende bestrating. Door de andere motie komt er een onderzoek en voorstel om de mogelijkheden te inventariseren, om de overige hitteplekken te vergroenen en te verkoelen. Muriël Simonis: "Naast de acute hitteplekken zijn er namelijk meerdere plekken waar hittestress is. Gezondheid en welzijn van inwoners is direct te koppelen aan een groene en hittestress vrije leefomgeving. Vooral kwetsbare groepen zijn hier gevoelig voor. En laten nou veel van die hittegevoelige plekken ook in kwetsbare wijken liggen. Daarnaast is het de verwachting dat het weer extremer word waardoor hittegevoelige plekke straks ook acute plekken worden. Als we deze hitteproblemen en de leefbaarheid willen aanpakken is daar maatwerk voor nodig, de motie vraagt hierom."