Welzijnswerk helpt mensen hun weg te vinden in de wijk, misschien voor een kopje koffie, om samen te tuinieren, of om zorgen te delen. Daarom wil GroenLinks dat we hier in Arnhem blijvend in investeren. De motie van GroenLinks-raadsleden Mark Coenders en Maud Dolsma om meer (financiële) ruimte te maken voor welzijn werd tijdens de begrotingsbehandeling 2021 door het college omarmd. En dat is goed nieuws!