Arnhem is een diverse stad met een complexe geschiedenis. Het koloniale verleden is een Nederlands verleden. Steeds meer is in de Nederlandse samenleving de discussie op gang aan het komen over ons complexe verleden. Waar we voorheen het witte perspectief centraal stelden, worden dankzij inzet van velen nu ook andere perspectieven zichtbaar. Dit is nodig. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Straatnamen laten nu vaak maar één kant van het verhaal zien: het witte perspectief. Dat gaan we veranderen."

In vernoemingen zien we deze diversiteit echter nog weinig terug. Straatnamen die verwijzen naar personen, verwijzen bijna altijd naar het verleden, en zijn zo een afspiegeling van onze geschiedenis. Omdat de meeste belangrijke maatschappelijke functies in het verleden door witte mannen zijn ingevuld, hebben vrouwen en inwoners met een biculturele achtergrond hierin dus een achterstand. Hierin is de afgelopen decennia een inhaalslag gemaakt. Nu is het tijd om dit ook door te vertalen in onze straatnamen. Door het aantal straatnamen die verwijzen naar vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en andere minderheden uit te breiden.

Dankzij het initiatiefvoorstel worden in een nader te bepalen buurt in Schuytgraaf straten vernoemd naar activisten,met een focus op activisten tegen racisme of andere vormen van discriminatie. In buurten met straatnamen die verwijzen naar zwarte pagina’s in ons verleden worden (straat)namen toegevoegd die de andere kant van het daar benoemde verhaal laten zien. En straatnamen die verwijzen naar zwarte pagina’s in ons verleden worden voorzien van uitleg (online en op straat).

GroenLinks deed dit initiatiefvoorstel met D66, ChristenUnie, Denk/Verenigd Arnhem en PvdA. Naast deze partijen steunde ook de Partij voor de Dieren het voorstel. De partijen PVV, SP, VVD, AOP, AC en CDA stemden tegen.