GroenLinkse raadsleden gezocht voor Arnhem! De kandidaatstelling voor 2018 is geopend.

De kandidaatstelling inmiddels gesloten.

Op 21 maart 2018 kiest Arnhem een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks wil graag met een aansprekende, diverse en sterke kandidatenlijst meedoen aan de raadsverkiezingen. In de komende raadsperiode willen we graag het verschil maken voor schone energie, groen in de stad, ruimte voor fietsers en we willen knokken voor wat kwetsbaar is. Ook in Arnhem is het tijd voor verandering! Wil jij daaraan bijdragen?

Ben jij ons nieuwe raadslid?

GroenLinks is op zoek naar raadsleden die als echte volksvertegenwoordigers samen met de achterban en maatschappelijke organisaties onze ideeën in praktijk willen brengen en daar de nodige tijd en energie in willen steken. We zoeken raadsleden die een brede belangstelling hebben voor wat er in de stad speelt en daarnaast kennis van specifieke onderwerpen hebben. We zijn op zoek naar raadsleden die GroenLinkse standpunten mondeling en op papier op een aansprekende en toegankelijke manier kunnen presenteren.

Hoe meld je je aan?

Heb jij belangstelling om een van die nieuwe raadsleden te zijn? Meld je dan als kandidaat-raadslid! De termijn hiervoor is inmiddels geopend en sluit op 15 augustus 2017. Je kunt dit doen door per e-mail een motivatiebrief te sturen aan de kandidatencommissie: kc@groenlinksarnhem.nl. Zie de pdf onderaan deze pagina voor de volledige procedure. De termijn voor het lijsttrekkerschap is inmiddels verlopen.

Planning

  • 20 maart: kandidaatstelling gemeenteraadsleden geopend
  • ​1 mei: sluiting kandidaten lijsttrekkerschap
  • 5-15 mei: gesprekken kandidatencommissie met kandidaten voor het lijsttrekkerschap
  • 14 juni: lijsttrekkersverkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering
  • 15 augustus: sluiting overige kandidaten
  • 15 augustus-7 september: gesprekken kandidatencommissie met overige kandidaten voor het lijsttrekkerschap
  • tweede helft oktober: vaststelling kandidatenlijst vanaf plaats 2

Vragen?

Als je nadere informatie wilt over het aanmelden als kandidaat kun je contact opnemen met de kandidatencommissie via kc@groenlinksarnhem.nl.