Eerder diende GroenLinks, met andere partijen, een voorstel in om geen biomassa toe te staan, tenzij dit geen nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. De afgelopen maanden is er vaker gesproken over de biomassacentrale op IPKW. Fractievoorzitter Mark Coenders: “We moeten flinke stappen zetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Voor GroenLinks en is houtgestookte biomassa daarbij geen duurzame oplossing. We hebben zoveel betere alternatieven voor onze energievoorziening. Ook kan snoeihout beter als grondstof worden gebruikt, bijvoorbeeld voor compost, dan als brandstof.” Een motie om het college van burgemeester en wethouders op te roepen hierover in gesprek te gaan met de provincie, haalde een ruime meerderheid.

In een motie die 25 september werd besproken, deed de raad onder meer de uitspraak tegen onduurzame biomassacentrales te zijn. Het college van burgemeester en wethouders is verder gevraagd om met het college van gedeputeerde staten van de provincie in gesprek te gaan. Hierbij moeten ze de uitspraak van de gemeenteraad over het sluiten van de biomassacentrale op het Indrustriepark Kleefse Waard (IPKW) op de agenda te plaatsen en aandringen de natuur-en omgevingsvergunning voor deze biomassacentrale opnieuw te laten beoordelen. De uitkomsten van dit gesprek zijn alom nog niet bekend. Wel is bekend dat de provincie de milieuvergunning opnieuw gaat bekijken.

GroenLinks-raadslid Muriël Simonis: “Het feit dat deze biomassacentrales alleen door middel van subsidie in het leven worden geroepen en dit de druk en vraag op biomassa doet toenemen, vinden wij een slechte ontwikkeling. Experimenteren is in een transitie erg belangrijk en van tevoren is niet alles te overzien, maar in dit geval zijn er te veel negatieve factoren. Dat we hier als gemeente niet veel mogelijkheden hebben om bij te sturen, is frustrerend. Gelukkig, kunnen we wel een duidelijk statement geven.”

GroenLinks wil dat de miljardensubsidie die nu gebruikt wordt om met biomassa elektriciteit op te wekken stopt. Met het vrijgekomen geld kunnen we dan de kolencentrales sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en dus een veel betere besteding van ons geld. GroenLinks Arnhem stelde vorige week ook vragen over de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid van de biomassacentrale op IPKW.