In april werd een voorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren aangenomen om geen biomassacentrale meer toe te staan in Arnhem. Tenzij dit kleinschalig is, de herkomst van de biomassa duurzaam is, het leidt tot minder uitstoot, en aan nog meer voorwaarden voldoet. Maar onlangs werd bekend dat er al een biomassacentrale gebouwd is in Arnhem, op IPKW (Industriepark Kleefse Waard). Hierover ontstond veel onrust, ook bij GroenLinks.

Daarop stelde GroenLinks-raadslid Muriël Simonis raadsvragen. Muriël Simonis: “Er zijn twee duidelijke pijnpunten: de herkomst van de biomassa en de (lucht)vervuiling. GroenLinks is van mening dat snoeihout niet past bij een duurzame biomassacentrale. Dat snoeihout als brandstof wordt gebruikt levert een financieel perverse prikkel. Nu we als stad grote stappen maken bij het verminderen van luchtvervuiling is de aanleg van een centrale die veel fijnstof uitstoot niet passend.”

Vergunning uit 2016

De vergunning voor de centrale op IPKW is echter afgegeven in 2016 vanuit de provincie. Daarnaast is de centrale inmiddels in af én is er bijna 80 miljoen aan Rijkssubsidie voor verleend. De komst is dus onomkeerbaar, gaf wethouder Van Dellen aan. Hoewel de biomassacentrale op IPKW niet meer tegen te houden is, blijft GroenLinks kritisch. Muriël Simonis: “Er zijn opties om de biomassacentrale te verduurzamen. Dit is iets waar we met de Arnhemmers voor willen knokken.” De wethouder gaf aan hierover in gesprek te gaan met Veolia, eigenaar van de centrale.

We moeten kritisch blijven kijken naar het gebruik van biomassa, want de komende jaren zal de vraag naar biomassa alleen maar toenemen. Biomassa en de toepassingen ervan zijn er in vele vormen. Wetenschappers zijn in een stevig debat verwikkeld ten aanzien van het gebruik van biomassa voor verschillende sectoren en op verschillende manieren. Er zijn nu al ongeveer 13 andere biomassacentrales in Gelderland alleen. Als die allen lokaal snoeiafval gebruiken kan dat eenvoudigweg niet. Zeker met een leveringsplicht van de biomassaleverancier. Dan wordt er gesnoeid voor de biomassacentrale, en dat is niet de bedoeling.

Maatschappelijk debat is nodig

Niet alleen in Arnhem wordt er geworsteld met het wel of niet van biomassacentrales. Het is een debat waar zowel de inwoners, de wetenschap als de politiek niet over uit is. Per geval zal er naar alle factoren gekeken moeten worden om te kunnen bepalen of het duurzaam is en een stapje in de goede richting. Voor GroenLinks is het helder dat de biomassa duurzaam moet zijn én dat de luchtkwaliteit verbeterd. Dit is de reden dat GroenLinks Arnhem samen met andere partijen recentelijk heeft laten vastleggen dat er pas na nauwkeurige afwegingen over duurzaamheid een biomassacentrale in Arnhem mag worden goedgekeurd via het amendement ‘Geen CO2-uitstoot door biomassa’.