De belangrijkste redenen voor het blijven gebruiken van de afvalpas voor de ondergrondse containers is het beperken van het afval van inwoners van andere gemeenten en bedrijfsafval. Dat het effect van afvalvermindering door het weren van bedrijfsafval en afval uit omliggende gemeenten ook daadwerkelijk aan de orde is, heeft de periode dat de containers geopend waren geleerd: de hoeveelheid aangeboden restafval steeg in die maanden met 4%. Daarnaast is er door het aantal pasaanbiedingen per ondergrondse container te registreren inzicht in de vullingsgraad en snelheid van vol raken van de ondergrondse containers. Deze informatie kan door de inzamelaar worden gebruikt voor het opzetten van een inzamelsysteem op (vol)melding. Bij het handhaven van de afvalpas als toegangssleutel wordt gebruik gemaakt van de incognito-module: er vindt geen registratie van pasnummers op de cardreaders. Ten slotte draagt het op slot houden van de containers bij aan de veiligheid: het verkleint het risico op het in de container vallen van kinderen.

Dit voorstel dient GroenLinks in via een amendement op 26 mei.