Het is de vaak negatieve toon en houding, waar geen vertrouwen uit spreekt. Deze negatieve houding past niet in een constructieve samenwerking binnen een coalitie. Het is pijnlijk dat het ondanks eerdere afspraken niet is gelukt tot een goede samenwerking met D66 te komen. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “We moeten samenwerken over partijbelangen heen want het belang van deze stad staat altijd voorop. Dat bleek helaas niet mogelijk met D66. Het is een terugkerend probleem gebleken dat ons afleidt van wat we willen bereiken en wat zorgt voor instabiliteit. Zeker in deze coronacrisis is een stabiele coalitie, waarin wordt samengewerkt, essentieel. De komende tijd gaan we keihard knokken om dat voor elkaar te krijgen.”

Probleem is uiteraard niet een kritische houding of het aantal kritische vragen op de verschillende onderwerpen. Daar hebben we onderling nog nooit een punt van gemaakt. Kritisch zijn we allemaal, dat is zelfs van groot belang om de stad goed te besturen.

Als het om samenwerken gaat wil D66 vooral overleggen binnen de coalitie op het moment dat ze dat zelf van belang vinden; er is geen sprake van wederkerigheid. Daar is geen enkele relatie tegen bestand, ook deze coalitie niet.

Het stadsbestuur gaat door. Daarom gaan GroenLinks, VVD en PvdA in gesprek om te komen tot oplossingen.