In het raadsvoorstel internationale betrekkingen stonden nieuwe kaders voor de internationale samenwerking van Arnhem. Een van de voorstellen was het voortzetten van de samenwerking met Wuhan vanwege onder meer commerciële belangen. Denk/Verenigd Arnhem diende een motie in om te stoppen met de stedenband wegens de grootschalige schending van mensenrechten door China. GroenLinks stemde hier mee in, net als de meerderheid van de gemeenteraad. GroenLinks-raadslid Tülay Gemici: “We wogen als fractie de gevolgen van het verbreken van de stedenband af. Daardoor kan je niet meer de mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen.” Na de raadskamerbehandelingen werd duidelijk dat de eerdere pogingen van het Arnhemse college om de mensenrechtenkwestie in Wuhan bespreekbaar te maken van tafel werden geveegd. Tülay Gemici: “We kunnen concluderen dat dit beleid om de stedenrelatie nog langer vast te houden niet heeft geleid tot verbetering van de situatie in Wuhan. Het blijven vasthouden aan de stedenband is dan hoogstens van symbolische waarde.” Daarmee kiest de fractie GroenLinks Arnhem voor het verbreken van de stedenband om een tegengeluid te laten horen aan het huidige Chinese beleid waarmee op grootschalig niveau mensenrechten worden geschonden. De Arnhemse GroenLinks-fractie verwacht dat Arnhem vanaf nu stedenbanden en internationale betrekkingen aangaat met partners die democratische waarden hanteren en respecteren. 

De stemming over het voorstel internationale betrekkingen wordt na het zomerreces hervat, omdat een van de amendementen in de stemming op gelijkspel eindigde. De regel is dat een voorstel dan de volgende keer weer in stemming wordt gebracht.