Meer ruimte voor monumentale kastanjeboom Amsterdamseweg

Arnhem kent veel monumentale bomen die bij bouwplannen extra bescherming verdienen. In de groenvisie is onder meer vastgelegd dat monumentale bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte moeten krijgen. Voor GroenLinks zouden deze bomen dan ook het uitgangspunt moeten zijn al er bouwplannen gemaakt worden.

In bouwplan op het voormalige Nepromaterrein aan de Amsterdamseweg is zo’n monumentale boom aanwezig. Het plan op zich is prima. Waar eerst de fabriek stond, zou eerst een groot kantoorgebouw verrijzen, maar nu ligt er een plan om er 19 woningen te bouwen. De monumentale kastanje in het gebied krijgt volgens GroenLinks echter niet voldoende bescherming. Waar men in eerdere plannen nog uitging van een bouwafstand van 6 meter van de kern van de boom, is dat nu nog maar 4 meter. Dat zou betekenen dat er flink gesnoeid zou moeten worden om het plan mogelijk te maken. Verschillende partijen in de gemeenteraad ging dat een stap te ver.

Samen met de PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en Denk Verenigd Arnhem dienden we daarom een amendement in om de bouwplannen op te schuiven naar de eerdergenoemde 6 meter vanaf de boom. Dit is in overleg met de buurtbewoners en de ontwikkelaar gedaan. Het amendement werd met 36 stemmen voor en drie tegen aangenomen. Hiermee krijgt de boom een betere bescherming dan in de originele plannen. 

GroenLinks wil graag dat in toekomstige plannen monumentale bomen de basis vormen voor het plan, waarbij de bebouwing zich aan dient te passen.