Al jaren pleit GroenLinks met andere partijen voor het afschaffen van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Ondanks aandringen bleef deze figuur steeds nadrukkelijk aanwezig in de intocht. De Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid dienen daarom een motie in om nu te stoppen met Zwarte Piet. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “We hebben vaak en lang gepraat over het aanpassen van Zwarte Piet. We moeten nu doorpakken. De protesten tegen racisme van de laatste weken hebben ons wederom laten zien dat we nog veel stappen te zetten hebben, dit is er slechts één. Maar wel eentje die nodig is. Wat ons betreft is er in 2020 geen racistische karikatuur meer bij Sinterklaasfeesten in Arnhem.”

De Arnhemse gemeenteraad spreekt al sinds 2014 over de toekomst van Zwarte Piet in Arnhem. Verschillende fracties spraken daarvoor ook een aantal keer met de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz. Vorig jaar stuurden GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid nog een brief naar het intochtcomité om hen op te roepen om – net als landelijk – Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Het intochtcomité wilde hier niet in meegaan. Mark Coenders: “De gemeente faciliteert de intocht. Zolang er een racistische karikatuur gebruikt wordt, vinden we niet dat we daar als gemeente een rol in moeten spelen.” In een motie roepen de partijen het college daarom op om een constructieve dialoog aan te gaan met organisaties die nog steeds gebruikmaken van Zwarte Piet en deze te wijzen op de racistische elementen van deze karikatuur. Met als doel deze organisaties te stimuleren om definitief afscheid te nemen van Zwarte Piet. En de partijen roepen op om uitsluitend nog te participeren in Sinterklaasfeesten zonder Zwarte Piet, en dus niet meer te participeren in Sinterklaasfeesten waar nog wel sprake is van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Bijvoorbeeld in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, directe of indirecte subsidiëring, ter beschikking stellen van het Stadhuis of anderzijds.

Al vele jaren pleiten veel Nederlanders voor het afschaffen van Zwarte Piet. Onder meer tijdens de protesten tegen racisme en politiegeweld de afgelopen weken. Ook een VN-commissie heeft in augustus 2015 een dringend beroep gedaan op Nederland om Zwarte Piet aan te passen, met als uitspraak: “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering. De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.” De Kinderombudsvrouw concludeerde eerder dat de figuur Zwarte Piet voor gekleurde kinderen kwetsend kan zijn en leiden tot pesten en uitsluiting. Mark Coenders: “Het is goed om te zien dat andere steden nu ook stappen zetten. We hebben allemaal te lang gewacht, terwijl veel Nederlanders al tientallen jaren bezig zijn om Piet te veranderen. Het wordt hoog tijd dat we daarin meegaan als inclusieve stad.”