Een toekomstbestendig Werkbedrijf

Al jaren spreken de Arnhemse gemeenteraad en andere gemeenteraden in de regio over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Verschillende plannen, rapporten en ideeën zijn gepasseerd. Maandag 29 mei 2017 besloot de Arnhemse gemeenteraad om het Werkbedrijf Arnhem te ontwikkelen. Dit Werkbedrijf kan de opvolger worden van Presikhaaf Bedrijven en biedt werk en ondersteuning aan mensen vanuit de Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. Ook GroenLinks stemde in met deze ontwikkeling. GroenLinks-raadslid Mark Coenders: "Voor ons staan er drie zaken voorop bij de beoordeling van de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Goed werk en goede ondersteuning voor SW-medewerkers en voor mensen vanuit de Participatiewet. En om dat mogelijk te maken een goede, sociale organisatie. Het voorstel over het Werkbedrijf lijkt te voldoen aan die zaken."

Afgelopen december mislukte de onderhandelingen met GoedWerkt over de overname van Presikhaaf. Arnhem gaf daarbij aan zelf aan de slag te gaan met een voorstel. Ongeacht de uitkomst vindt GroenLinks dit nog steeds jammer. “Een regionale oplossing is van groot belang voor de medewerkers. Want we zijn er nog lang niet.” aldus Mark Coenders. Mensen uit Arnhem werken nu goed samen met mensen uit Rheden, Overbetuwe en andere gemeenten. Het is van grote waarde om deze groepen niet uit elkaar te halen. Arnhem roept regiogemeenten op zich aan te sluiten bij het Werkbedrijf.

Om het Werkbedrijf een succes te maken is nog veel werk nodig. Ook letterlijk: er is voldoende variatie in werk nodig om mensen een goede werkplek- en goede ontwikkeling te kunnen bieden. Coenders: “Belangrijk is dat de gemeente werk gaat gunnen aan het nieuwe Werkbedrijf. Dit gebeurde bij Presikhaaf Bedrijven uiteindelijk te weinig en dit moet bij het Werkbedrijf beter kunnen”.

Deze zomer geven regiogemeenten aan of ze zich zullen aansluiten bij het Werkbedrijf. Na de zomer besluit de Arnhemse raad over de definitieve inrichting van het Werkbedrijf Arnhem. Het nieuwe Werkbedrijf moet dan starten vanaf 1 januari 2018.