“ We hebben een complex verleden, daar moeten we met elkaar over spreken en dat moet zichtbaar zijn. ”

Mark Coenders Fractievoorzitter

Arnhem een rijke geschiedenis heeft in het (vroegtijdig) eren van voorvechters van vrijheid en gelijkheid. Toen in 1987 de bruggen naar Nelson Mandela en Andrej Sacharov werden genoemd, liep Arnhem daarmee voorop in Nederland. In Arnhem stelt het college van burgemeester en wethouders de straatnamen vast. Met het initiatiefvoorstel stellen de raadsfracties extra nieuwe regels vast voor het vernoemen van straten. Een van de regels die de initiatiefnemers voorstellen is dat straatnamen vernoemd naar personen moeten bijdragen aan een betere afspiegeling van de diversiteit van Arnhem en de diverse geschiedenis van Arnhem. De initiatiefnemers: “Veel straten zijn in Arnhem vernoemd naar witte mannen, soms ook omstreden figuren als Paul Kruger. Dit past niet bij hoe Arnhem of onze geschiedenis eruit ziet. Door meer diversiteit in onze straatnamen, zorgen we voor emancipatie en voor meer bewustzijn over onze geschiedenis.” Raadsleden Mark Coenders, Susan van Ommen, Yildirim Usta, Nathalie Nede en Eric Greving werkten samen om dit initiatief te schrijven.

Lees hier het initiatiefvoorstel.