Nieuwsuur trok haar conclusies naar aanleiding van conclusies van de Hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij stelt ook: "Corona heeft de problematiek die er al was voor de jeugd GGZ verder vergroot, verdiept en verscherpt." De kortingen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn mede oorzaak van de situatie. Staatssecretaris Blokhuis verwijst echter terug naar gemeenten om de problemen op te lossen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de situatie en heeft daarom vragen aangemeld voor het vragenuurtje van 14 april 2021. GroenLinks wilt weten wat de situatie is in de regio Arnhem: hoe groot zijn de wachtlijsten, zijn er voldoende crisisplekken? Wat doet het college aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de Jeugd-GGZ? En; hoe kijkt het college aan tegen de reactie van de staatssecretaris dat het een zaak van gemeenten is en niet van het Rijk?

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.