Budget voor bestrijding armoede kinderen blijft beschikbaar

Eerder stelde het Rijk geld beschikbaar aan gemeenten om armoede onder kinderen te bestrijden met maatregelen in natura. Arnhem ontvangt van deze zogenaamde Klijnsmagelden jaarlijks € 1,1 miljoen. Omdat het college van burgemeester en wethouders pas na de verkiezingen en onderhandelingen is begonnen met het uitgeven van de Klijnsmagelden, bleek aan het einde van 2018 een bedrag van 359.000,- over te zijn. Raadslid Marie José Navis: "GroenLinks vindt dat het overgebleven geld voor kinderen armoede bestemd moet blijven! Daarom hebben wij in samenwerking met andere fracties, ervoor gezorgd dat het geld dat over is meegenomen wordt naar 2019 en bestemd blijft voor kinderen die in armoede opgroeien."

Een groeiend aantal kinderen maakt, door een tekort op het besteedbaar inkomen van thuis, meer kans op achterstanden, uitsluiting en ongezonde leefgewoonten. Om die patronen te doorbreken werd in november 2017 door GroenLinks een amendement voorgelegd dat bijna raadsbreed is aangenomen. De Klijnsmagelden zouden in natura worden besteed om kinderarmoede te voorkomen. Dit was extra geld bovenop op het bestaande armoedebudget en mag niet gebruikt worden om gaten in een begroting te dichten.
 
Nu kunnen wij begrijpen dat wanneer het college pas later in het jaar het geld is gaan uitgeven, dat aan het einde van het jaar een deel van het budget nog niet is besteed. Als GroenLinks-fractie willen we dan ook dat deze achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. En dat is ons gelukt! Want het amendement dat samen met een aantal andere partijen is ingediend is met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.
 
Maar hoe wordt dat geld in de praktijk ingezet? In de eerste maanden van 2019 gaan we opnieuw in gesprek met het college en de andere fracties. Voor de fractie GroenLinks zal het dan vooral moeten gaan over de kinderen die op dat moment nog niet bereikt zijn met het geld.