Arnhem zet duurzame stap vooruit bij begrotingsbehandeling

Met een week vertraging neemt de Arnhemse gemeenteraad op 13 november de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 aan. Mede op initiatief van GroenLinks is er in de begroting onder andere 1 miljoen euro voor duurzaamheid, 3 miljoen euro voor duurzaamheidsleningen, extra geld voor het groen in onze stad, 5 miljoen euro voor jongeren met schulden, 1,1 miljoen euro die écht wordt ingezet voor kinderen in armoede, een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones en een gepaste herdenking van de evacuatie 1944. Hiermee zet Arnhem een duurzame stap vooruit.

 

Fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: 'GroenLinks diende een tegenbegroting in om te laten zien dat het anders kan en anders moet. Wij zijn positief over het resultaat van de begrotingsbehandeling. Door de verandervoorstellen die zijn aangenomen, kunnen we de stad eerlijker, groener en vrijer maken.'

 

De gemeenteraad nam onder andere een amendement van GroenLinks aan dat ervoor zorgt dat de 1,1 miljoen euro die Arnhem van het Rijk krijgt om armoede onder kinderen te bestrijden wordt ingezet voor het voorkomen van achterstanden op het gebied van onderwijs en gezondheid.

Ook werd een amendement van ons aangenomen dat het college dwingt de stappen te zetten die nodig zijn om de eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Belangrijk, want een recent rapport van de Rekenkamer geeft aan dat Arnhem deze doelstellingen niet dreigt te halen. Het college moet onder andere een duidelijk stappenplan opstellen met meetbare doelstellingen, de voortgang monitoren en inwoners actief stimuleren om mee te doen aan de verduurzaming van de stad. 

Ook een amendement waarmee we structureel 50.000 euro reserveren voor het Groenfonds heeft het gehaald. Het Groenfonds is bedoeld om het groene karakter van Arnhem te behouden en te versterken, verloren groen te compenseren en groene initiatieven in de wijken mogelijk te maken. Het Groenfonds had tot nu toe te beperkte middelen om de broodnodige investeringen in het groen in de stad mogelijk te maken. Met dit extra geld kunnen de belangrijke doelen van het fonds wel worden gehaald.

Verder zegt het college op aandringen van GroenLinks toe dat er een gepaste herdenking van de evacuatie 1944 komt. Ook dienden we samen met andere partijen amendementen in, bijvoorbeeld om 5 miljoen euro te reserveren voor de hulp aan jongeren met schulden.  Daarnaast is er op initiatief van GroenLinks en D66 3 miljoen euro gereserveerd voor duurzaamheidsleningen.

Een prachtig resultaat!