GroenLinks en SP pleitte al voor het beperken van de gevolgen van de verschrikkelijke kostendelersnorm in 2016. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "De kostendelersnorm is een boete op samenwonen. GroenLinks is hier tegen. Goed dat we als sociale stad stappen zetten om de kostendelersnorm te stoppen waar het kan."

Kostendelersnorm
Landelijk wordt de kostendelersnorm waarschijnlijk volgend jaar afgeschaft. Daar wil Arnhem niet op wachten. Door de kostendelersnorm kunnen ouders met een uitkering hun kinderen van 21 jaar of ouder nu soms geen onderdak meer bieden omdat de korting op hun bijstandsuitkering ze in de financiële problemen brengt. Arnhemmers die een bijstandsuitkering hebben of hiervoor in aanmerking komen hoeven zelfs niets te doen, zij ontvangen deze maand een brief van de gemeente hierover.

De versoepeling is noodzakelijk zegt Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken: "De kostendelersnorm wordt gevoeld als een boete op samenwonen en heeft allerlei ongewenste effecten. Er is een tekort aan woningen en juist met deze norm wordt woningnood gestimuleerd, en erger nog, het kan leiden tot dakloosheid omdat ouders hun kind niet in huis durven te nemen. Dat zorgt voor stress en onzekerheid over hun bestaan. Dat willen we in Arnhem beslist niet en daarom veranderen we de leeftijd van de kostendelersnorm vandaag van 21 jaar naar 27 jaar. De gemeente heeft samen met haar partners alle gezinnen in kaart gebracht die hiervoor in aanmerking komen. Ik ben erg trots op hun inzet en ik hoop dat we hiermee Arnhemmers die dat nodig hebben kunnen ondersteunen in deze tijd waarbij er al veel op hen afkomt", aldus wethouder Lauriks.

Ruimere regels in meer gevallen
Verder verruimt de gemeente de regels voor alle Arnhemmers in de bijstand om in gevallen van tijdelijk nood- en crisissituaties, bij de opvang van een vriend of een familielid, of bijvoorbeeld iemand die als vluchteling in Nederland is, de kostendelersnorm niet toe te passen. De gemeente past dit toe wanneer deze situatie zich voordoet.

Samenwonen met behoud van beide uitkeringen
Het blijft niet bij het aanpassen van de regels over de kostendelersnorm. Vanaf vandaag kunnen ook alle Arnhemmers met een bijstandsuitkering gedurende zes maanden gaan samenwonen zonder dat zij op hun uitkering gekort worden. Dit is een proef om te proberen of het samenwonen bevalt en om te beslissen om definitief te gaan samenwonen. Wie aan de voorwaarden voldoet en tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 gaat samenwonen kan meedoen. "We zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat mensen zeker kunnen zijn van hun bestaan. Wie in de bijstand zit en gaat samenwonen met iemand met een inkomen of spaargeld, verliest nu de bijstandsuitkering. Daardoor gaan mensen minder snel samenwonen en dat houdt in ieder geval de woningnood in stad. Met deze proef gaan we kijken of ze hierdoor minder een drempel voelen om te gaan samenwonen en kunnen we de tijd van proefsamenwonen gebruiken om eventuele financiële drempels en zorgen weg te nemen waar mogelijk" zegt de wethouder. De gemeente hoopt dat hiermee ook meer woningen vrij komen.

De gemeente benadert Arnhemmers die voor deze proef in aanmerking komen zoveel mogelijk persoonlijk. Inwoners kunnen zich ook melden bij hun regisseur, dat is de contactpersoon van Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem. Daarnaast kunnen zij zich aanmelden via www.arnhem.nl/proefsamenwonen of bellen naar 0800 1809.