Daarnaast doet Arnhem door een voorstel van GroenLinks mee aan de Alliantie Stop Kindermarketing: we zorgen hiermee dat kinderen minder worden aangezet tot het kopen en eten van ongezonde voeding als gevolg van kindermarketing. GroenLinks-raadslid Tülay Gemici: “Gezonde voeding is met bewegen een belangrijke basis voor een gezond leven. We staat achter de plannen van ‘Gezond & Fit’ en we kijken uit naar de plannen voor een gezonder voedingspatroon.” Een voorstel van GroenLinks voor duurzamere infill-materialen bij kunstgrasvelden haalde ook een meerderheid.

Het plan Gezond & Fit is in januari 2021 aangenomen door de gemeenteraad. In het plan staan ambities voor gezondere en fittere inwoners van Arnhem. Gezond en Fit geeft ons voor de komende jaren kaders op het gebied van sport en gezondheid. Er zijn 5 doelen waar het plan zich op richt: Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm; Minder inwoners hebben overgewicht; Het terugdringen van problematisch alcohol- en middelengebruik; Een rookvrije generatie; Een kansrijke start.

Bij de behandeling van het plan Gezond & Fit in de gemeenteraad zijn er twee GroenLinks-moties aangenomen en één motie overgenomen. Met het plan Gezond & Fit worden Arnhemmers de komende jaren gestimuleerd om gezonder te leven door onder andere meer en beter geconfronteerd te worden met gezonde voeding. Met onze moties geven wij het college een extra duw in de rug om te onderzoeken hoe alle doelgroepen, jong en oud,  gezonde voeding aangeboden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de sport-, school- en bedrijfskantines maar ook thuis en openbare plekken waar veel mensen samenkomen zoals het station en festivalterreinen. Samen met de overgenomen motie ‘Alliantie Stop Kindermarketing’ vormt dit een stevige basis voor gezonde voeding in Arnhem. Met de deelname aan de Alliantie Stop Kindermarketing wordt Arnhem de derde gemeente in ons land die ervoor gaat zorgen dat kinderen minder worden aangezet tot het kopen en eten van ongezonde voeding als gevolg van kindermarketing.

Naast gezonde voeding wordt er in het plan ingezet op meer en betere bewegingsmogelijkheden in Arnhem. Het infill-materiaal op de huidige kunstgrasvelden in Arnhem bestaat overwegend uit gemalen autobanden, wat volgens het RIVM schadelijk is voor het milieu. Behalve de nadelige effecten voor het milieu is de onderhoud van kunstgrasvelden veel duurder en geeft het hittestress waardoor het soms wel 12 graden Celsius warmer wordt op de grasvelden. Volgens onze fractie zijn dit genoeg redenen om op zoek te gaan naar alternatieven waarbij we én duurzamer én beter kunnen sporten op grasvelden.