Ambitieuze Arnhemse Luchtagenda vastgesteld

Woensdag 13 februari jl. stemde een grote meerderheid van de gemeenteraad in met de Luchtagenda 'Naar een schonere lucht in 2025'. GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp stelde de raad eerder deze Luchtagenda voor met daarin een aantal maatregelen, waaronder de uitbreiding van de milieuzone vanaf 2020 voor diesel bestelauto's en schone walstroom voor schepen. GroenLinks-raadslid Muriël Simonis: "We zijn blij met deze ambitieuze Luchtagenda en dat de raad instemde met ons voorstel overlast van houtstook te verbieden. De lucht in Arnhem is niet schoon en daarom zijn deze maatregelen hard nodig. Voor een gezonde stad!"

Maatregelen Luchtagenda

Eerder besloot de gemeenteraad al tot het instellen van de strengste milieuzone van Nederland, na een voorstel van GroenLinks. Deze milieuzone is al in werking sinds 1 januari. Per volgend jaar wordt deze milieuzone uitgebreid voor oude bestelauto's die op diesel rijden.

Walstroom heeft ook effect op schonere lucht. Schepen mogen geen gebruik meer maken van dieselgeneratoren. Walstroom is besproken met het ministerie van I&W als mogelijke extra maatregel om in Arnhem aan de grenswaarden stikstofdioxide te voldoen. Als deze maatregel gerealiseerd is, geldt het generatorverbod voor heel Arnhem, omdat alle aanlegplaatsen dan voorzien zijn van (groene) elektriciteit. 

Daarnaast wordt ook nog een maatregel genomen om doorgaand verkeer om het centrum te leiden. De slechte luchtkwaliteit langs de Eusebiusbuitensingel en Velperbuitensingel worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoge verkeersintensiteiten op de betreffende wegen. Wanneer er minder verkeer over deze wegen komt heeft dit direct een positief effect op de luchtkwaliteit aldaar.

Extra maatregelen: verbod overlast houtskool en WHO-norm

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft strengere normen voor luchtkwaliteit dan nu vaak wordt gehanteerd. Door voorstellen van GroenLinks en D66 wordt deze norm nu als Arnhemse ambitie gesteld voor 2040 en nemen we de norm mee in de monitoring. 

De raad stemde ook in met een motie van GroenLinks om overlast van houtrook te verbieden en betere voorlichting over goed stoken te geven. Hiermee loopt Arnhem voorop in Nederland. Muriël Simonis: "GroenLinks gaat voor schone lucht voor iedereen. Niet stoken betekent helemaal geen luchtverontreiniging, maar als je stookt, doe het dan goed. We gaan handhaven op overlast en fijnstof, ultrafijnstof en roet terugdringen. Een goede extra stap voor gezonde Arnhemse lucht!"