Ik ben Renée van der Harst. Sinds de herfst van 2016 woon ik met mijn gezin in Arnhem en ben ik de stad en omgeving volop aan het ontdekken. Mijn professionele leven speelt zich af binnen de universiteit; ik ben in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen religie en burgerschap, daarnaast heb ik gewerkt als docent Statistiek en Methoden en tegenwoordig ben ik studieadviseur voor studenten Theologie en Religiewetenschappen. Naast mijn werk doe ik een aantal vrijwilligersdingen (o.a. bij D3rde Verdieping, ruimte voor bezinning en ontmoeting). Ook ga ik graag naar concerten, theater en wil ik ieder jaar minstens één keer in zee zwemmen.

Ik zie Arnhem het liefst als stad waar de wijken groen zijn, het centrum bruist en alle kinderen gelijke kansen krijgen. Ik wil een stad waarin burgers, ongeacht afkomst of overtuiging, zich kunnen ontwikkelen en hun eigen talenten kunnen ontplooien; een stad waarin diversiteit als kracht wordt gezien en waar we met respect voor de omgeving met elkaar samenleven. Om dit te bereiken is goed onderwijs nodig, maar ook een bloeiend cultureel klimaat en oog voor natuur en milieu. Bij GroenLinks heb ik het idee dat deze idealen worden nagestreefd en vanuit het bestuur van de afdeling probeer ik actief hieraan een steentje bij te dragen.