Joël houdt zich binnen het bestuur bezig met het onderwerp diversiteit.