GroenLinks is erg blij met het vastgestelde plan. Raadslid Cyriel Prinsen: “Er staan goede maatregelen in het plan die de woningbouw versnellen, kwalitatief beter maken en sociaal maken. Onze wethouder Ronald Paping wist bijvoorbeeld een Woondeal met het Rijk te sluiten, waardoor corporaties een korting krijgen op de verhuurdersheffing. Daarnaast gaan alle partijen met elkaar om tafel om samen te bepalen wie waar en hoe woningen kan gaan realiseren.”

De corporaties spelen een belangrijke rol in dit plan. Zij zijn de belangrijkste partners om de ambitie van 30% sociale huurwoningen te realiseren. Het Plan van Aanpak geeft ook aan dat corporaties alleen woningen mogen verkopen of slopen als dat direct gekoppeld is aan nieuwbouwplannen waardoor de totale voorraad toeneemt. Het verkopen van deze woningen zou een bijdrage kunnen leveren aan het aantal betaalbare koopwoningen, waar een tekort van 1.000 stuks op is.