Arnhem staat voor enorme opgaven. Een woningcrisis, een klimaatcrisis, een ongelijkheidscrisis, en meer. We moeten en willen daar antwoorden op hebben. Hoe we dat willen doen staat in ons verkiezingsprogramma. We willen veel woningen bijbouwen, maar niet in het groen. Daarnaast willen we ook veel betaalbare woningen realiseren. We moeten dus binnen de bestaande stad bouwen.

Een van de locaties waar dat goed zou kunnen is bij station Presikhaaf. GroenLinks heeft daarom ingestemd met de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de kavels in en rondom Schaapsdrift. Daarmee moeten eigenaren die hun woning of kavel willen verkopen, dat eerst aan de gemeente aanbieden. Als de gemeente dat aanbod accepteert, moet daar een marktconforme prijs voor betaald worden.

Het doel van de Wvg is om te voorkomen dat beleggers en speculanten snel gronden opkopen, in de wetenschap dat de gemeente het gebied wil gaan ontwikkelen. Deze speculanten vragen de hoofdprijs of hebben andere eigen belangen. Daarmee wordt het bouwen van meer woningen moeilijker, zijn er minder mogelijkheden om groen toe te voegen en zijn betaalbare woningen al helemaal niet meer te realiseren.

Bewoners van de buurt hebben grote zorgen geuit over dit besluit. GroenLinks snapt dat erg goed. Het is immers moeilijker om de komende drie jaar je woning op de vrije markt te verkopen, het nog niet duidelijk welke ontwikkeling er in je buurt plaats gaat vinden en het lastigste: het is nog niet duidelijk wat dat voor je woning zal betekenen. Die onduidelijk is natuurlijk heel erg vervelend en wordt - begrijpelijk - door inwoners als veel meer dan dat ervaren.Toch heeft GroenLinks ingestemd met het voorstel, om die eerdergenoemde crises aan te kunnen pakken. We willen echter wel dat de onduidelijk zo snel mogelijk voorbij is. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders uitgangspunten meegekregen bij de verdere ontwikkeling: De Wvg van kavels halen zodra dat kan, zeer behoudend omgaan met eventuele sloop en behoud van bestaand groen en water.

GroenLinks wil dus dat er zo snel mogelijk een plan komt, waardoor de onduidelijkheid van een zo kort mogelijke duur is, waarbij we veel woningen bij kunnen bouwen, veel kunnen vergroenen en waar ook ruimte is voor betaalbare woningen.