Voormalige pastorie Elden nog steeds in slechte staat

Arnhem kent veel waardevolle rijksmonumenten, waar we met z’n allen trots op zijn. Helaas zijn niet al deze monumenten in goede staat. GroenLinks stelde vier jaar geleden al vragen over de slechte staat van onder meer de voormalige Nederlandse Hervormde pastorie in Elden. Nog steeds is de pastorie niet hersteld. GroenLinks stelt daarom samen met Arnhem Centraal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de stand van zaken. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De voormalige pastorie is een prachtig gebouw met veel historische waarde. Helaas is het de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat het gebouw straks niet onherstaalbaar beschadigd is."

Enige tijd geleden werd de wetgeving zodanig veranderd dat de gemeente meer mogelijkheden heeft om te handhaven wanneer eigenaren een rijksmonument in slechte staat laten. Vorig jaar stelden GroenLinks en Arnhem Centraal hier wederom vragen over. Ondanks verschillende acties van de gemeente rond de voormalige pastorie in Elden is de staat van dit gebouw in elk geval niet zichtbaar verbeterd. Sterker nog; het lijkt erop dat wanneer er niet snel iets gedaan wordt aan de gebouwen, deze gebouwen binnenkort niet meer te herstellen zijn. GroenLinks en Arnhem Centraal willen dat historische gebouwen als de voormalige pastorie ook voor de toekomst behouden blijven. Daarom vragen GroenLinks en Arnhem Centraal wat de huidige staat is van de pastorie en wat de gemeente doet om te zorgen dat het pand hersteld wordt.

Ook Villa Schoonheuvel aan de Utrechtsweg is in slechte staat. Onder meer Vereniging Stadsschoon Arnhem heeft hier zorgen over. Arnhem Centraal heeft in april 2018 uitgezocht dat Villa Schoonheuvel in Lombok onderhevig is aan een handhavingsproces. Toch lijkt er ook bij dit gebouw weinig te gebeuren. GroenLinks en Arnhem centraal willen nu weten in hoeverre er wordt nu gehandhaafd richting de eigenaar.