De gemeenteraad heeft woensdag 17 april 2019 besloten de Blauwe Golven te behouden. "Willen wij als Arnhem onze smoel behouden?" Deze vraag stelde GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Mede op initiatief van GroenLinks werd er een motie ingediend met de opdracht om de Blauwe Golven te behouden én het gebied te vergroenen. De motie haalde een ruime meerderheid. Cyriel Prinsen: “Er loopt al een lange tijd de discussie of we het gebied groen willen of dat we de Blauwe Golven willen behouden. GroenLinks heeft vanaf het eerste moment al aangegeven dat we én groen én kunst willen. De Blauwe Golven is immers een van de meest markante kunstwerken in de openbare ruimte in Europa, het bepaalt mede de smoel van Arnhem."

In de motie wordt niet alleen gevraagd om de Blauwe Golven te behouden en te vergroenen. Er wordt ook voorgesorteerd op parkeren voor elektrische auto’s, herstel van de fontein en het toevoegen van wateroppervlak. Uiteraard blijft er ook ruimte voor Showroom2.0 en Urban Sports, zoals dat er ook in de eerdere plannen was. Er wordt gestreefd naar behoud en herstel van de stenen en er blijft ruimte voor parkeren. De motie werd ook ingediend door Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal. Het college van burgemeester en wethouders werkt hierna een plan uit waarin de opdracht uit de motie wordt verwerkt. Daar neemt de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit over.