In 2011 is er een bestemmingsplan vastgesteld dat 7 appartementsgebouwen mogelijk maakt aan de Whemedreef in Malburgen. Inmiddels blijkt dat financieel echter niet haalbaar. Samen met de wijk is er vier jaar aan nieuw plan gewerkt en is er voorgesteld de appartementsgebouwen om te zetten naar één appartementsgebouw en een aantal eengezinswoningen. In eerste instantie leek het oorspronkelijke plan uitstekend. Bij een doorrekening van een motie om terug te keren naar dat plan, bleek dat er een tekort van minimaal € 3 miljoen op zit.

De beperkte groencompensatie in het bestemmingsplan was voor GroenLinks aanleiding om voor te stellen zoveel mogelijk groen toe te voegen. Er bleken nog mogelijkheden te zijn voor meer oppervlakte groen, meer ecologische oevers, groenere tuinen en een tiny forest. Vergeleken met het huidige gras is dat kwalitatief een flinke vooruitgang. Een amendement van GroenLinks om dat groen toe te voegen haalde een meerderheid in de raad.

Raadslid Cyriel Prinsen: “Er lag een onhaalbaar plan met redelijk wat groen en een haalbaar plan met te weinig groen. GroenLinks is erg blij dat de raad ons voorstel om het haalbare plan te vergroenen gesteund heeft. Een mooie toevoeging aan een plan waar intensief met de buurt aan gewerkt is en wat een extra mix aan woningen toe zal voegen aan Malburgen.”