Sinds de gemeente de handhaving van de openingstijden van de terrassen van de politie heeft overgenomen sluiten de Arnhemse terrassen weer om 24.00 uur. Te vroeg wat horeca-ondernemers en ook GroenLinks betreft, maar soms nog te laat wat enkele bewoners van de binnenstad betreft. Sommigen van hen ondervinden overlast van de geopende terrassen en vragen om een ongestoorde nachtrust. De fracties van D66 en VVD kwamen met een initiatiefvoorstel, de burgemeester kwam met een eigen voorstel, na overleg met ondernemers en bewoners, tot het houden van een experiment.

Na een chaotische politieke dans stond het experiment toch op de agenda. Het voorstel van de burgemeester was niet amendeerbaar en gezien haar bevoegdheden heeft ze ook de toestemming van de raad niet nodig. Wel geeft de burgemeester aan waarde te hechten aan de mening van de raad. GroenLinks probeerde toch, samen met D66 en VVD, door het indienen van moties het experiment te verruimen.

In het experiment wordt een proef voorgesteld waarbij de terrassen op vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur open mogen blijven binnen een getrokken cirkel die ongeveer de binnenstad en de Steenstraat beslaat. Een panel waarin bewoners en ondernemers zitting hebben moet de klachten monitoren, onderzoeken en evt. bemiddelen. In oktober wordt het experiment geëvalueerd en besloten over wat verder te doen. GroenLinks vindt dat een stad met het formaat van Arnhem een stad moet zijn waar voor velen iets te doen is, ook als ’s zomers na 24.00 uur op een terras wilt zitten. Wat ons betreft zouden terrassen gekoppeld moeten zijn aan de openingstijden. Terrassen zijn immers een vitaal onderdeel van de onderneming. Bovendien vinden wij dat je niet bij voorbaat moet uitgaan van overlast . Eerst maar eens zien waar de problemen liggen en die individueel aanpakken. D66, VVD en GroenLinks dienden daarom 2 moties in waarin zij om verruiming van het experiment vroegen: 1) open tot 2.00 uur en 2) om de proef van toepassing te laten zijn op heel Arnhem en niet alleen de binnenstad. De openingstijden van de horeca (en die van de terrassen) worden in de algemene plaatselijke verordening (APV) geregeld. De sluitingstijd voor terrassen, buiten de Korenmarkt,  is hierin nu vastgesteld op 24.00 uur. GroenLinks zou graag zien dat in dat de APV wordt aangepast en de sluitingstijden van de terrassen gelijk gesteld worden aan de overige sluitingstijden in de Horeca. Helaas hebben de moties in de Raad geen meerderheid gehaald. Het aanpassen van de APV lijkt dus nog ver weg. We hopen dus maar dat de proef een duidelijk beeld van eventuele overlast in beeld brengt en de burger kan genieten van de vrijheid op een terras te bezoeken tot 1 uur in de nacht.