Arnhem is één van de gemeenten met het hoogste aantal suïcides per jaar. Mensen die radeloos en in eenzaamheid uit het leven stappen. Van de mensen die zelfmoord plegen is 60 procent niet in beeld bij de zorg. Het is cruciaal dat we ons inzetten om hier iets aan te doen. 

Op Blue Monday, maandag 20 januari, organiseren we een stadsgesprek waarin we met inwoners, (zorg)professionals en politici in gesprek gaan om samen oplossingen te bedenken om het aantal suïcides in Arnhem te verlagen.

Meike Baretta van 113 Zelfmoordpreventie zal vertellen wat we als inwoners kunnen doen om suïcidaliteit beter te herkennen en wat de do’s en don’ts zijn in het bespreken van zelfmoordgedachten. Florian Hardeveld, psychiater en portefeuillehouder suïcidepreventie bij ProPersona Arnhem neemt ons mee in de Arnhemse situatie. Wat zijn de risicofactoren bij zelfdoding? Welke maatschappelijke of persoonlijke factoren spelen hierbij een rol? En waar en waarom zijn die in Arnhem zo hoog?

Naast de informatieve kant van de avond, wordt het ook een interactieve avond. De sprekers kunnen onze inbreng gebruiken om een regionaal netwerk suïcidepreventie (SUPRANET Community) verder te ontwikkelen. Op deze avond willen we een boost geven aan de ontwikkeling hiervan, om uiteindelijk te komen tot een breed sociaal vangnet in de samenleving, waarin we met bewoners, zorgprofessionals en -instellingen, wijkteams, huisartsen, scholen, politie, verenigingen en organisaties ons gezamenlijk inzetten om het aantal suïcides in Arnhem drastisch te verlagen. 

Iedereen die zich (professioneel of privé) wil inzetten om het aantal suïcides in de regio Arnhem te verlagen, willen we uitnodigen om kennis te delen, verbindingen te leggen en te brainstormen over hoe we dit in Arnhem kunnen realiseren. 

We hopen je te zien en tot nieuwe inzichten te komen!

Waar: Buurtcentrum De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a in Arnhem.

Wanneer: 20 januari, 20:00 - 22:00