Scooters en brommers van onze (snel)fietspaden af!

Tobias de Groot, raadslid van GroenLinks Arnhem, roept het college via schriftelijke vragen op om maatregelen te nemen tegen de luchtvervuiling door brommers en scooters in de stad. Dit doet hij naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport van de GGD “Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit fietspaden”. De Groot vraagt het college of het de conclusies van het rapport wil overnemen. Dit houdt in het weren van brommers en scooters van (snel)fietspaden en het uitbreiden van het handhavingssysteem voor milieuzones voor brommers en scooters.

Tobias roept het college via schriftelijke vragen op om maatregelen te nemen tegen de luchtvervuiling door brommers en scooters in de stad. Dit doet hij naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport van de GGD “Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit fietspaden”. Hij vraagt het college of het de conclusies van het rapport wil overnemen. Dit houdt in het weren van brommers en scooters van (snel)fietspaden en het uitbreiden van het handhavingssysteem voor milieuzones voor brommers en scooters.

Tobias de Groot: Schone lucht is van groot belang voor de leefbaarheid in onze stad en schone lucht op fietspaden voor de gezondheid van fietsers. Daarom vragen wij het college om, in lijn met het GGD-rapport, maatregelen te nemen tegen vervuilende scooters en brommers. Weer scooters en brommers van onze (snel)fietspaden!

Het GGD-rapport concludeert dat brommers gemiddeld meer koolmonoxide uitstoten dan personenwagens en zelfs vrachtwagens. Verder dragen ze tot 23% bij aan de concentraties ultrafijnstof op fietspaden en tot 40% aan de luchtverontreiniging in het algemeen. En brommers en scooters blijken verantwoordelijk te zijn voor de meeste hele hoge pieken ultrafijnstof die zijn gemeten op de fietspaden. Kortom, brommers en scooters vormen een serieus probleem voor de luchtkwaliteit in de stad in het algemeen en voor de luchtkwaliteit op fietspaden in het bijzonder. Het weren van oude vervuilende brommers en scooters van (snel)fietspaden heeft een positief effect op de luchtkwaliteit op de fietspaden. Er is dus alle reden om deze vervuilende voertuigen te weren van de (snel)fietspaden in Arnhem en om te bekijken of het handhavingssysteem voor de milieuzones uitgebreid kan worden voor brommers en scooters. GroenLinks roept het college op de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.