Op 17 juni j.l. heeft de commissie De Boer haar conclusies en aanbevelingen rond de gang van zaken binnen de afdeling aan de ALV gepresenteerd. Met name de 10 aanbevelingen van de commissie over hoe de communicatie binnen de afdeling in de toekomst zou moeten worden georganiseerd, zijn ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. De ALV heeft met grote meerderheid deze aanbevelingen overgenomen.

Het bestuur en de fractie zijn sinds de ALV druk bezig om de aanbevelingen vorm te geven. Verschillende zaken die betrekking hebben op een verbeterde communicatie zijn in de maak, en zullen na de vakantie periode ten uitvoer worden gebracht. Ook deze nieuwsbrief past in die acties. In het najaar zal op een nog te organiseren ALV verslag worden gedaan van op welke wijze de aanbevelingen van de commissie De Boer zijn opgepakt.