Ziekenhuis Rijnstate kondigde onlangs aan de Poli in Arnhem Zuid te willen sluiten en een nieuwe locatie te openen in Elst. Dit nieuws zorgde voor tumult en onrust bij de inwoners van Arnhem Zuid. Veel vragen deden de ronde. Blijft de zorg wel bereikbaar? En heeft de gemeente zich voldoende ingespannen om de nieuwe poli van Rijnstate in Arnhem Zuid te houden? Op 13 februari jl. ging de Arnhemse gemeenteraad hierover in debat. Raadslid Maud Dolsma: “Voor GroenLinks staat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg altijd voorop. We willen Poli Zuid behouden voor Arnhem Zuid. Mocht dat niet lukken, moeten we zorgen voor goede toegankelijkheid van de nieuwe locatie."

Tijdens het debat hierover op 13 februari in de gemeenteraad werd duidelijk dat het college pogingen heeft ondernomen om Rijnstate binnen de gemeentegrenzen te houden. Verschillende locaties in Arnhem Zuid zijn voorgesteld en bekeken. Helaas besloot het ziekenhuis dat deze locaties niet geschikt waren voor hun plannen: een grotere poli met ruimte voor kleine ingrepen, een KNO-afdeling en huisvesting voor meerdere zorgaanbieders (huisartsen, verloskundigen en dergelijke). En het voornaamste: een poli zuidelijk van de huidige poli.

Door de mogelijkheid van aanbieders om direct met elkaar samen te werken verwachten we dat de kwaliteit van zorg verbetert op een nieuwe locatie. Maar het liefst heeft GroenLinks deze locatie natuurlijk ergens in Arnhem Zuid zodat de zorg ook goed bereikbaar blijft voor Arnhemmers. Daarom hebben we het college afgelopen woensdag gevraagd nog een poging te doen om Rijnstate in Arnhem te houden en te knokken voor deze belangrijke voorziening.

Daarnaast kijkt GroenLinks verder. Rijnstate is een onafhankelijke partij met haar eigen bedrijfsvoering en toekomstplannen, de invloed van de gemeente hierop is beperkt. Om deze reden richten we ons ook op de toegankelijkheid van de eventuele locatie in Elst. Dolsma: “Ouderen en mensen die slecht ter been zijn moeten de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben zonder zich in bochten te hoeven wringen. Daarnaast hebben we aandacht voor mensen met weinig geld die door stijgende OV-kosten de zorg wellicht minder goed kunnen bereiken. Mocht Rijnstate toch de plannen in Elst doorzetten, dan ligt daar onze prioriteit.”