Eind 2019 stelde GroenLinks vragen over een aantal privacy bezwaren die wij ontvingen. In de beantwoording van de vragen laat het college van burgemeester en wethouders weten dat Devos, leverancier van de app, de privacy verklaring van Fixi heeft aangepast en dat de gemeente aanvullende informatie op de eigen website heeft geplaatst.

Ons raadslid Joël van der Loo is blij dat beide partijen actie hebben ondernomen: 

"Het is belangrijk dat iedereen zelf kan beslissen om gegevens wel of juist niet te delen met bedrijven of overheid. Door op de website van de gemeente te vermelden dat de app zijn functie niet verliest door het weigeren van bijvoorbeeld toegang tot je locatie of bestanden, bieden we gebruikers de kennis om bewust een keus te maken."

In de privacy verklaring van Fixi is nu ook te lezen waarom de app bepaalde rechten of toestemming vraagt, zo wordt duidelijk welke gegevens zij gebruiken en waarom. Als het over persoongegevens en onze privacy gaat is transparantie belangrijk voor de bewustwording van de hoeveelheid informatie die wij online delen met derden.