De afgelopen weken is er veel gebeurd in de Arnhemse politiek. Maar wat GroenLinks betreft moet nu de blik moet vooruit. Zoals we vorige week al zeiden: deze stad verdient een coalitie die met elkaar- de stad en de rest van de gemeenteraad samenwerkt.

Die staat voor empathie, de schouders eronder en vooruit. Voor Arnhem en Arnhemmers. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota - een voorbereiding op de begroting - haalde een motie van GroenLinks en PvdA om enkele zorgmaatregelen opnieuw te bekijken een meerderheid. Fractievoorzitter Mark Coenders: "Na de coalitiebreuk zijn inmiddels twee verkenners aan de slag om te komen tot een stabiele coalitie. Het past wat GroenLinks betreft niet om op zo’n moment een perspectiefnota en daaraan gekoppelde moties of amendementen te behandelen die een claim neerleggen op de onderhandelingstafel. We hebben dan misschien vandaag een leuke dag, een goed persbericht, maar we houden Arnhem en elkaar voor de gek." De Perspectiefnota is daarom ter kennisnemening aangenomen.

GroenLinks steunde bij de Perspectiefnota geen voorstellen die politiek zeer gevoelig liggen en gevolgen hebben voor de begroting. Mark Coenders: "Het past nu om terughoudend te zijn. We hopen allemaal op een stabiele coalitie in het belang van de stad, en zo’n coalitie moet je niet van tevoren belasten met een te zware claim voor de onderhandelingstafel. Dan maar even geen stoer persbericht of tweet." In aanloop naar de komende tijd zullen voor GroenLinks de uitgangspunten helder blijven: goede zorg, aanpakken van armoede, tegengaan van klimaatverandering, meer sociale huurwoningen en meer groen in de stad. En daarbij zeker nog: een politiek die luistert naar de stad en op een positieve manier samenwerkt. Wat GroenLinks betreft gaat de blik écht vooruit.

Ondanks dat GroenLinks en anderen terughoudendheid betoogden, dienden enkele partijen toch voorstellen in die politiek gevoelig liggen én grote financiële gevolgen hebben. Een motie van D66 en VVD om meer reserves op te bouwen voor het aflossen van gemeentelijke schulden haalde een meerderheid. Er zat echter geen dekking bij, waarmee er een gat in de begroting is geslagen van € 2,7 miljoen. Richting de onderhandelingen en de begroting zal dit dan ook onderdeel van gesprek zijn.