Nieuwe coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hebben gisteravond de onderhandelingen succesvol afgerond. Na een intensieve periode van onderhandelen waarbij inwoners en stakeholders zijn betrokken en hun wensen en ideeën hebben geleverd, ligt er een coalitieakkoord. Het akkoord bevat de visie, uitdagingen en ambities van de vier partijen voor de komende 4 jaar.

Vrijdag 25 mei om 16.00 uur zal na een korte inleiding van formateur Tom van der Lee, Cathelijne Bouwkamp het coalitieakkoord 2018-2022 toelichten en het team van kandidaat wethouders presenteren.

Naar verwachting zullen de zes kandidaat-wethouders woensdag 30 mei ter benoeming worden voorgedragen aan de raad.