Gaardenhage in een villawijk in Rijkerswoerd waar mensen zelf hun villa kunnen bouwen op grote kavels. Nadat er jaren geen kavels werden verkocht, is het college begonnen met een herverkaveling. De grote kavels werden opgedeeld in kleinere kavels, waardoor er meer woningen gebouwd kunnen worden die ook goedkoper zullen zijn. Naast villa’s komt er ook ruimte voor alternatieve woonvormen. Met het bestemmingsplan wordt ook een definitieve locatie gevonden voor de biologische tuinbouwvereniging De Tuinmaat.

Na een participatieproces van drie jaar werd dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Door dit traject zijn de oorspronkelijke plannen voor herverkaveling helemaal aangepast, zodat de huidige hagenstructuur in stand blijft. Toch was niet iedereen tevreden over het feit dat er meer woningen gebouwd zouden worden. De bewoners kwamen in de laatste weken voor besluitvorming met een alternatief plan.  GroenLinks heeft waardering voor het werk dat verzet is, en heeft de plannen naast elkaar op inhoud beoordeeld. In het raadsvoorstel zagen we meer woningen, betaalbaardere woningen, meer ruimte voor alternatieve woonvormen, meer groen en een definitieve plek voor de Tuinmaat. Om die redenen heeft GroenLinks dus voor het raadsvoorstel gestemd, met de aanvulling dat er een CPO-plek voor senioren komt.