Meer groen en cultuur: een mooie toekomst voor het Roermondsplein

De gemeenteraad buigt zich komende maand over de toekomst van de Blauwe Golven (Roermondsplein). Hierin liggen twee basiskeuzes voor:

1.     het verwijderen van de Blauwe Golven en het gebied groen inrichten (optie A); 
2.     Een opknapbeurt voor de Blauwe Golven (ook de fontein) met vergroening van de gebieden voor langzaam verkeer (optie B). 
 
De discussie wordt veelal gekaapt met een ongenuanceerde veronderstelling; er keuze gemaakt moet worden tussen een nieuw plan en de huidige, slecht onderhouden, Blauwe Golven. Dat is echter veel te beknopt. Er zijn namelijk meerdere uitgangspunten om de Blauwe Golven een nieuw leven in te blazen. En voor GroenLinks zijn de belangrijkste uitgangspunten: 
 
1.     Toevoegen van kwalitatief groen 
2.     Behoud van cultuur 
3.     Extra programma realiseren (o.a. een skatepark)
 
 

Toevoegen kwalitatief groen

GroenLinks wil het gebied graag op de juiste manier vergroenen. We kiezen er dus voor om aan de randen, waar het langzaam verkeer zich bevindt, kwalitatief te vergroenen door hier een ‘groene doorgang’ van te maken bij de gebieden aan het Roermondsplein en de Oude Kraan. Het vergroenen van de gebieden onder de op- en afrit van de Mandelabrug is naar onze mening grotendeels voor de sier, er zal immers maar weinig groeien. Daarbij zien wij het gebied als een verkeersplein, niet als een verblijfsgebied. Dat mensen lekker gaan picknicken in een park tussen de voorbijrijdende auto’s lijkt ons onwaarschijnlijk.
 
Op het gebied van klimaat en hittestress is herstel en vernieuwing van de fontein (in optie B) van groot belang. Het water slaat fijnstof neer en zorgt voor vermindering van de hittestress (al blijkt uit de hittekaart dat de hittestress op drze locatie meevalt). In optie A zijn een paar extra bomen voorzien ten opzichte van optie B, maar die wegen niet op tegen de voordelen van de fontein.
 

Behoud cultureel erfgoed

De Blauwe Golven is een van de grootste kunstwerken in de openbare ruimte in Europa. Een uniek object, dat voor velen onlosmakelijk verbonden is met deze locatie. Er is dan ook sprake van cultureel erfgoed. GroenLinks vindt het belangrijk dat we dit erfgoed zoveel mogelijk behouden. Zeker in Arnhem, waar al zoveel erfgoed verdwenen is. Het is daarom belangrijk om de waarde van kunst en een stukje geschiedenis in tact te laten. De Blauwe Golven refereren immers aan de voormalige haven en die tussen 1945 en 1950 gedempt is met oorlogspuin.
Het bijzondere aan het ontwerp van de Blauwe Golven is dat het flexibel is. Onlangs is er een wegverlegging uitgevoerd. Het kunstwerk laat zich dan aanpassen door op sommige stukken Blauwe Golven weg te halen en elders weer aan te vullen.
De Blauwe Golven moeten echter wel gerestaureerd (vooral schoongemaakt) worden. Een schoonmaakbedrijf heeft aangetoond de golven weer haar oorspronkelijke kleuren terug te kunnen geven en met een coating te kunnen zorgen dat onderhoud veel minder frequent noodzakelijk is. Er wordt daarbij uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke middelen.
 

Extra programma toevoegen

In beide voorstellen bestaat het aanvullend programma in het gebied uit een paviljoen voor CASA (architectuurcentrum) en een gebied voor urban sports, zoals skaten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat dit programma gerealiseerd kan worden.
 
Alles overziend neigt GroenLinks naar variant B, waar overigens nog verschillende mogelijkheden in zijn. De optie A (ook bekend als ‘De Creatieve Corridor’) ziet er op de plaatjes wellicht groener uit, maar de hoeveelheid extra groen is beperkt en niet van de kwaliteit die je mag verwachten in onze groene stad. Het effect op hittestress en fijnstof is wellicht nog slechter dan in optie B. Daarnaast gooien we onze cultuurhistorie niet overboord, maar laten dit juist graag zien. 
 
Met optie B kies je voor meer groen dan nu en behoud van cultuur. En daarom neigt GroenLinks hier ook naar.
 
Een echte Creatieve Corridor ligt immers aan een kunstwerk.