De ledenvergadering van GroenLinks heeft vrijdagavond 16 april het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, D66 en VVD verworpen. Tegen stemden 29 leden en 16 leden stemden voor.

De ledenvergadering van GroenLinks heeft vrijdagavond 16 april het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, D66 en VVD verworpen. Tegen stemden 29 leden en 16 leden stemden voor.

Steun voor Barth van Eeten

De ledenvergadering heeft ook een motie aangenomen waarin staat dat het coalitieakkoord wel is goedgekeurd als Barth van Eeten alsnog wethouder wordt. De stemverhouding was 23 voor en 18 tegen.

Fractie en bestuur komen zaterdag bijeen om de ontstane situatie te bespreken