Vanwege deze dreiging stemde 120 landen voor het aangenomen VN-verdrag om productie, opslag en gebruik van kernwapens te verbieden. Nederland stemde tegen dat verdrag. Onacceptabel vinden GroenLinks en PvdD! Daarom dienen wij samen een motie in om als Arnhem het ICAN Cities Appeal te ondertekenen waarmee we de Nederlandse regering oproepen het VN-Kernwapenverbod zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren. GroenLinks-raadslid Marie José Navis: "In 1983 droeg mijn moeder deze button tijdens de grote Malieveld-demonstratie tegen kernwapens. Vandaag draag ik de button, want er is te weinig vooruitgang in het uitbannen van massavernietigingswapens. Het risico op onbedoeld gebruik van kernwapens is groter dan eerder werd aangenomen en de risico’s zullen blijven bestaan zolang er kernwapens bestaan."