Meldingsbereidheid vergroten

Het melden van discriminatie is belangrijk! Helaas doet maar 1 op de 5 mensen die zich gediscrimineerd voelt daar een melding van. Veel Arnhemmers weten niet hoe zij discriminatie kunnen melden. En daar wil GroenLinks graag verandering in brengen. Want melden helpt! Raadslid Marie Jose Navis: “Melden geeft de gemeente inzicht in de omvang en aard van discriminatie. Hierdoor kan Arnhem discriminatie beter bestrijden. Daarnaast kunnen slachtoffers van discriminatie beter geholpen worden, doordat hulpverleners met deze informatie beter hun werk kunnen doen.” Daarom wil GroenLinks dat er een campagne wordt gestart om Arnhemmers beter te informeren over het melden van discriminatie. Zie hier onze motie hierover, die overgenomen werd door het college nadat de motie al een meerderheid had bij indiending.

Diverse organisatie met voorkeursbeleid

De diversiteit van de stad Arnhem zie je niet terug binnen de gemeentelijke organisatie; het personeelsbestand van de gemeente Arnhem is geen afspiegeling van de Arnhemse beroepsbevolking. Raadslid Marie Jose Navis: “Het is belangrijk om meer verscheidenheid in de organisatie te creëren, want op die manier staan we dichterbij de Arnhemmers en weet de gemeente beter hoe zij hun beter kunnen ondersteunen.” Met een inclusieve cultuur kan de gemeente niet alleen een betere partner zijn in de stad, maar ook een betere werkgever. Daarom dienden wij samen met andere partijen het voorstel in om inclusie binnen de organisatie jaarlijks te monitoren en een voorstel om te gaan werken met voorkeursbeleid in sollicitaties en recruitment.

Sinterklaas zonder de figuur ‘Zwarte Piet’

Het wordt tijd dat de racistische karikatuur Zwarte Piet verdwijnt. GroenLinks vraagt hier in Arnhem al jarenlang aandacht voor. Fractievoorzitter Mark Coenders: “We zijn lang en vaak in gesprek geweest met de organisatie die de Sinterklaasintocht organiseert, maar echte veranderingen kwamen er niet. Het is nu tijd om door te pakken.” Het Sinterklaasfeest moet een inclusief feest zijn, waarin alle Arnhemmers zich prettig voelen. Daarom besloot de gemeenteraad niet meer mee te werken aan de intocht van Sinterklaas als gebruik gemaakt wordt van racistische karikaturen. Het voorstel van GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en PvdA haalde een meerderheid.

Keti Koti

Hoewel Nederland het verdrag voor stopzetting van handel in tot slaaf gemaakten in 1814 ondertekende, werd pas in 1863 de slavernij afgeschaft. Pas 10 jaar was slavernij echt voorbij . Op 1 juli wordt in een aantal steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, de afschaffing van de slavernij al herdacht gevierd. En daarmee vieren zij dat de ketenen gebroken zijn. Voor Arnhemmers is dit ook een belangrijk deel van onze geschiedenis, waar we meer aandacht aan zouden moeten besteden. We willen daarom initiatieven hiervoor onderteunen. De gemeenteraad stemde hiermee in. Mark Coenders: “De geschiedenis van het slavernijverleden is van ons allemaal. Als zodanig moeten we die geschiedenis onder ogen zien. We vinden het daarom als GroenLinks belangrijk op 1 juli de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren.”

Geen discriminatie in de sport

Ook in sportverenigingen en rondom sportvelden komt discriminatie nog steeds voor. Daarom willen GroenLinks, D66, PvdA en VVD dat er concretere stappen ondernomen om ook discriminatie in de sport tegen te gaan door in een lokaal sportakkoord maatregelen op te nemen, zoals trainingen en voorlichting over het tegengaan van discriminatie. Zie hier de aangenomen motie hierover.