In de loop der jaren is in Arnhem een kloof gegroeid tussen de wijken in de stad. In sommige wijken staan mensen ver op achterstand. De omstandigheden waarin mensen
leven, zijn ongelijk verdeeld.In maart 2020 tekende de gemeente Arnhem samen met gemeente Nijmegen, Provincie en Rijk de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen, waarin onder andere werd afgesproken om kwetsbare wijken een nieuwe, langjarige impuls te geven. Voor de vijf meest kwetsbare wijken van Arnhem (Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf, Arnhemse Broek, Malburgen), werd voor de 'Arnhem-Oost-aanpak' gekozen. De Arnhem Oost-aanpak is een integrale aanpak en heeft een looptijd van 18 jaar. De volgende generatie moet opgroeien met gelijke kansen. Om een omslag te maken in 18 jaar ligt de focus niet alleen op individuele jongeren in de wijken, maar ook op de omgeving en de mensen rondom hen: de sociale cohesie in de wijk moet worden versterkt.

Ondersteuning door het Rijk

Vijf Arnhemse wijken gaan met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) de achterstanden inhalen bij onderwijs, wonen, armoede, gezondheid, werk en veiligheid. Vijf ministeries tekenen voor minstens vijftien jaar financiële inzet in negentien gemeenten. Ze bouwen met de gemeenten en instituties lokale coalities op. ‘Het is de grote nationale stap voor Geitenkamp, Het Broek, Klarendal, Presihaaf en Malburgen’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch. Hij was één van de vijftien burgemeesters die een nationaal deltaplan bepleitte met het manifest 'Dicht de Kloof'. 

 Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op, stelt het kabinet, en dat noodzaakt tot een langdurig integraal programma. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid investeren de ministeries in betere volkshuisvesting (€600mln), voorkomen van jeugdcriminaliteit (€82mln) en in de aanpak van armoede en schulden (€20mln). Ook wordt veel geld besteed aan onderwijskwaliteit en scholen met grote leerachterstanden. 

Wethouder Arnhem Oost-aanpak Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): "Dit is een belangrijke en grote opgave die we alleen met elkaar kunnen waarmaken. Samen met wijkbewoners, en partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, corporaties, zorg en overheid. Als verantwoordelijk wethouder in dit nieuwe college ben ik verheugd dat het Rijk ons hierin structureel gaat steunen, dat helpt ons daadwerkelijk het perspectief voor een nieuwe talentvolle generatie dichterbij te brengen."