De wolf is teruggekeerd naar Nederland en is ook meermaals op de Veluwe gesignaleerd. Op 16 januari jl. berichtte de Gelderlander echter: ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’. Hierin betoogt de directeur van het deels Arnhemse nationaal park dat de wolf van de lijst met beschermde diersoorten af moet. Hij geeft ook aan dat het mogelijk moet zijn wolven af te schieten en dat de wolf niet thuis zou horen op De Hoge Veluwe. Wat GroenLinks betreft is de wolf welkom! GroenLinks Arnhem-fractievoorzitter Mark Coenders: “De terugkeer van de wolf is toe te juichen. We hebben nu de taak de wolf actief te beschermen. Wij willen als GroenLinks van het college weten hoe ze dit in Arnhem willen gaan doen.”

 

Het Algemeen Dagblad meldde eind 2018 onder meer dat het erop lijkt dat de wolf zich voorgoed lijkt te gaan vestigen op de Veluwe. Hiermee krijgt ook de gemeente Arnhem te maken met de wolf. GroenLinks staat voor het vergroten van onze biodiversiteit en natuur. De terugkeer van dieren zoals de wolf verrijkt onze natuur en ons landschap. Het actief beschermen van de wolf en het verbeteren van de kansen voor de wolf door bijvoorbeeld verbindingen van natuurgebieden en het ons goed voorbereiden zijn voor GroenLinks van belang.   Namens GroenLinks vraagt Mark Coenders daarom of het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in gesprek wil met natuurbeheerders, andere overheden en andere betrokkenen om alles te doen aan een permanente terugkeer van de wolf. Ook wil GroenLinks weten wat de gemeente zelf kan doen aan een beter vestigingsklimaat voor- en een vreedzame omgang met wolven in de bossen van Arnhem. Coenders: “Een nieuwe vervolging van wolven is een slecht idee. Het moet een beschermde diersoort blijven. Het is juist een goed teken dat de wolf terugkeert in onze natuur. Door bijvoorbeeld goede voorlichting over omgang met wolven en goede ecologische verbindingen kan de wolf zich beter permanent vestigen.”