Arnhem moet voorbereid worden op de 1,5 metersamenleving. Dat is nog niet overal even makkelijk. Bijvoorbeeld fysiek gezien in de openbare ruimte, waar (fiets)paden en pleinen vaak niet breed genoeg zijn om voldoende afstand te hebben. GroenLinks vindt dat ook in de 1,5 metersamenleving fietsers en voetgangers voorrang moeten hebben. Raadslid Cyriel Prinsen: “Fietsers en voetgangers moeten elkaar vaker op korte afstand passeren. We vinden het van groot belang dat zij veilig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte en willen daarom graag van het college weten hoe zij de openbare ruimte voorbereiden op de 1,5 metersamenleving en of fietsers en voetgangers voorrang krijgen hierbij.”

GroenLinks vraagt onder meer naar de verschillende plekken waar het veilig afstand van elkaar houden door voetgangers en fietsers in het geding komt en ziet verschillende mogelijkheden. Cyriel Prinsen: “Het verplaatsen van vervoersstromen, in het verlengde daarvan terugbrengen van de maximumsnelheid en het mogelijk (tijdelijk) afsluiten van wegen voor autoverkeer. Maar bijvoorbeeld ook smalle straten eenrichtingsverkeer maken. Fietsers en voetgangers moeten de ruimte krijgen om veilig van de openbare ruimte gebruik te maken.”

Verder vraagt GroenLinks ook naar de maatregelen in verblijfsgebieden. “Het centrum heeft naast een verkeersfunctie natuurlijk ook een verblijfsfunctie. Met verdere versoepeling van maatregelen zal die functie langzaam ook weer terugkeren. We vragen het college of er extra maatregelen nodig zijn in dit soort gebieden en welke dat dan zijn.”